Giới thiệu

Kháng Văn Tên Thật Là Nguyễn Văn Kháng
Sinh năm 1947
Nơi sinh : Thôn Lĩnh Hồng xã Thanh Lĩnh Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An
Chỗ ở hiện nay : Xóm 2 khối 8 thị trấn Thanh Chương huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An.
Năm 1969 tốt nghiệp cấp in đi bộ đội trực tiếp chiến đấu ở chiến trường c (Lào) bị thương rồi chuyển đi học đại học
Hiện là thương binh hạng 3/4 (41%)
- Từ năm 1972- 1976 học đại học Vinh khoa ngữ văn
- Từ năm 1976 đến tháng 6 năm 2007 dạy học
- Từ tháng 7 năm 2007 đến nay đã nghỉ hưu
Tham gia hoạt động các tổ chức xã hội:
- Hội cựu chiến binh
- hội cựu giáo Chức
- Hội người cao tuổi và hội viên của các câu lạc bộ thơ thị, huyện, và tỉnh...
Đồng thời là hội viên của câu lạc bộ sáng tác VHNT Việt Nam Hội viên câu lạc bộ thơ Việt Nam
Đã có thơ in chung trong nhiều tuyển tập các báo ở trung ương và địa phương...
ĐT liên lạc : 0912.995.550 - 0988.714.710