MẸ VỚI BÀI THƠ NGUYÊN TIÊU CỦA BÁC

Mẹ tôi nay tuổi đã già
Phơ phơ tóc bạn miệng cười vẫn vui
Lưng còng chân chậm da mồi
Ánh mắt vẫn sáng như thời xuân xanh
Mẹ vẫn còn nhớ như in
Bài thơ Bác viết tháng Giêng năm nào
Mẹ ngồi nhẩm đọc từng câu
Vài ba sợi tóc trên đầu mẹ vương
Gật gù mẹ tấm tắc khen
Những vần thơ Bác thơ tiên của đời
Việc quân bàn bạc một nơi
Vừa thơ vừa mộng vừa thời khó quên
Hương xuân tràn khắp mọi miền
Giữa dòng sông biếc “đầy thuyền trăng ngân”
“Nguyên tiêu” Bác dệt mùa xuân
Nửa đêm trăng tỏa sáng ngần không gian

0 nhận xét:

Đăng nhận xét